Att lyfta höbalar – en viktig uppgift på lantbruket