Varför mikroskop är viktigt inom bioteknik

Ingenuity flyger på Mars